Lähtöajat Kilpailukalenteri Aloita Golf

Paikallissäännöt


1. MITTAMERKIT KENTÄLLÄ

​​​​​​​Etäisyyttä osoittavat 100, 150 ja 200 metrin mittapaalut ovat liikuteltavia haittoja, vapautuminen Säännön 15.2 mukaisesti.

2. EPÄNORMAALIT KENTTÄOLOSUHTEET (SISÄLTÄEN KIINTEÄT HAITAT):

a. Asfaltilla, soralla, tai muulla kiviaineksella päällystetyt polut ja tiet
b. Sinisin paaluin tai valkoisella maalilla rajatut alueet. Kun näin rajattu kunnostettava alue yhdistyy toiseen epänormaaliin kenttäolosuhteeseen, ne ovat samaa epänormaalia kenttäolosuhdetta
c. Yksittäisellä sinisellä paalulla merkityt bunkkerit ovat kokonaisuudessaan kunnostettavaa aluetta d. Yleisellä pelialueella olevat, sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat
e. Etäisyyttä osoittavien 100, 150 ja 200 metrin mittapaalujen maansisäiset tukirakenteet
f. Siirtonurmialueet
g. Syvät, veden aiheuttamat valumaurat hiekkaesteissä
h. Muurahaiskeot, tai pelaajan valinnan mukaan vaihtoehtoisesti irrallisia luonnonhaittoja (vapautuminen Säännön 15.1 mukaisesti)
i. Eläinten jätökset, tai pelaajan valinnan mukaan vaihtoehtoisesti irrallisia luonnonhaittoja (vapautuminen Säännön 15.1 mukaisesti)

Vapautuminen Säännön 16.1 mukaisesti.

3. KENTÄN OLEELLISET OSAT

• Puiden ja pensaiden juurilla oleva puuhake. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa Säännön 15.1 mukaisesti.
• Pirunpelto-kentän väylän 12 estealuetta reunustava tukipaalutus

4. KIINTEÄT HAITAT LÄHELLÄ VIHERIÖTÄ

Pelaaja voi vapautua pelilinjalla olevasta kiinteästä haitasta, mikäli:

 • Se on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta, sekä
 • Pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta, ja
 • Molemmat, sekä pallo, että haitta ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla osalla


Vapautuminen suoritetaan pudottamalla alkuperäinen tai muu pallo seuraavasti:

 • Vertailupiste: Lähin täydellisen vapautuksen antava piste yleisellä pelialueella
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko on yksi mailanmitta, seuraavin rajoituksin:
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste,
  • Täytyy olla yleisellä pelialueella
  • Kiinteän haitan vaikutuksesta pelilinjalla tulee vapautua täysin

Poikkeus – Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

5. RIKKOUTUNEEN TAI MERKITTÄVÄSTI VAHINGOITTUNEEN MAILAN KORVAAMINEN

Rikkoutuneen tai merkittävästi vahingoittuneen mailan korvaaminen: Mallipaikallissääntö G-9 on voimassa.


6. PUDOTTAMISALUEET – JÄRVENRANNAN VÄYLÄ 5 JA PIRUNPELLON VÄYLÄ 12

Jos pallo on estealueella tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty on estealueella Järvenrannan väylällä 5 tai Pirunpellon väylällä 12, voi pelaaja (a) vapautua estealuesääntöjen mukaisesti (Sääntö 17.1) tai (b) vaihtoehtoisesti pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella merkitylle pudottamisalueelle. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.

7. KIELLETYT PELIALUEET

a. Sinivalkoisin paaluin merkityt alueet, vapautuminen Säännön 16.1 mukaisesti.

b. Tuetut puut ja niiden tukirakenteet. Mikäli tuettu puu tai sen tukirakenne vaikuttaa pallon makuuseen tai aiotun lyöntiasennon ja svingin vaatimaan tilaan, tulee pelaajan vapautua Säännön 16.1 mukaisesti.

c. Pirunpellot Pirunpelto-kentän väylillä 10 ja 13. Pirunpellolla väylän 10 alussa ja väylän 13 viheriön oikealla puolella olevat, vihrein paaluin rajatut alueet, ns. pirunpellot ovat kiellettyjä pelialueita. Näiltä alueilta pelaaminen ja pallon hakeminen on ehdottomasti kielletty. Alueen raja määräytyy paalujen ulkoreunan mukaan.
Alueilta tulee vapautua, mikäli pallo on näillä alueilla tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, mitä ei ole löydetty on kyseisellä alueella, tai niissä oleva kasvusto tai eloton aines haittaa pelaajan aiotun lyöntiasennon aluetta tai aiotun svingin vaatimaa tilaa.
Alueista vapaudutaan rangaistuksetta pudottamalla alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle (väylämittaan leikatut alueet pirunpeltojen välittömässä läheisyydessä, ellei ole tarkemmin rajattu valkoisella maalilla). Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.
Poikkeus: Pallon ollessa alueen ulkopuolella vapautumista ei sallita, jos (a) pelaaja ei ilmeisesti voi pelata palloaan jonkin muun syyn kuin tässä säännössä mainitun kielletyn pelialueen vaikutuksen vuoksi tai (b) kielletyn pelialueen vaikutus syntyisi ainoastaan epätarkoituksenmukaisen lyöntiasennon, svingin tai pelisuunnan vuoksi.

8. VAPAUTUMINEN PUNAISEN ESTEALUEEN VASTAKKAISELLE PUOLELLE, JÄRVENRANTA 14

Pelaajan pallon ollessa Järvenranta-kentän väylän 14 vasemmalla laidalla olevalla punaisella estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on kyseisellä estealueella, vaikka sitä ei ole löydetty, on pelaajan mahdollista (a) vapautua estealuesääntöjen mukaisesti (Sääntö 17.1), tai (b) ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo estealueen vastakkaiselle puolelle yhden lyönnin rangaistuksella seuraavasti:

 • Vertailupiste: Arvioitu piste vastakkaisella puolella estealuetta, joka on yhtä kaukana reiästä kuin piste, mistä alkuperäisen pallon arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko on kaksi mailanmittaa, seuraavin rajoituksin:
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  • Voi olla millä tahansa kentän alueella paitsi samalla estealueella, mutta
  • Jos useampi kuin yksi kentän alue on yhden mailanmitan päässä vertailupisteestä, täytyy pallon pysähtyä vapautumisalueelle sille kentän alueelle, jota pallo ensimmäisenä kosketti vapautumisalueelle pudotettaessa.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA​​​​​​​

​​​​​​​Reikäpeli: Reiän menetys

Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Paikallissäännön 7. Kielletyt pelialueet vakava rike: Pelistä sulkeminen