Lähtöajat Kilpailukalenteri Aloita Golf

Lakeside Golfin kilpailumääräykset 2023

Terveisiä Pirunpellosta! Kuva on otettu torstaina 27.4.2023.

Kotiseura

Kotiseura on seura, joka pitää yllä pelaajan tasoitusta. Pelaajan tulee olla maksanut seuran jäsenmaksu ja muut seuran edellyttämät maksut kyseiseltä vuodelta. Pelaajalla voi vuoden aikana olla vain yksi kotiseura. Pelaajan ollessa jäsenenä useammassa seurassa hänen tulee valita yksi seuroista kotiseurakseen, joka täyttää edellä mainitut edellytykset. Avoimissa kipailuissa pelaaja voi edustaa vain kotiseuraansa.

Säännöt ja kilpailutoimikunta

Kilpailuissa noudatetaan:

  • R&A:n julkaisemia golfsääntöjä (Golfin Säännöt 2023-)
  • Official Guide to the Rules of Golf (2023-)
  • Lakeside Golfin voimassa olevia paikallissääntöjä (sisältäen pysyvät ja vaihtuvat paikallissäännöt, esim. siirtosääntö)
  • Lakeside Golfin yleisiä kilpailumääräyksiä
  • Kilpailukohtaisia kilpailumääräyksiä


Avoimissa kilpailuissa kilpailutoimikuntana toimii Lakeside Golf Vammala ry:n Kilpailu-, Sääntö- ja Tasoitustoimikunta, ellei järjestettävän kilpailun omissa kilpailumääräyksissä ole toisin ilmoitettu.

Kilpailumaksut

Avoin kilpailu 55 € (aikuiset)/35 € (juniorit alle 21v)
- Lakesiden pelioikeuden omaavat 22 € (aikuiset)/12 € (juniorit alle 21v)
- Oman osakkeensa pelioikeudella pelaavat Lakesiden osakkaat 20 € (aikuiset)/ 10 € (juniorit alle 21v)

Kilpailumaksun suuruus voi poiketa yllä olevista hinnoista kilpailun luonne ja kokonaisuus huomioon ottaen. Kilpailumaksun suuruus ilmoitetaan kilpailukutsussa.

Ilmoittautuminen ja osallistumisoikeus

Kilpailuihin ilmoittaudutaan suoraan caddiemasterille, puhelimitse, Golfboxilla, sähköpostilla tai seuran internetsivujen kautta. Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa nimi, kotiseura ja jäsennumero. Kilpailija on itse vastuussa ilmoittautumisen oikeellisuudesta.

Kilpailuun voi ilmoittautua aikaisintaan kaksi viikkoa ja viimeistään kaksi päivää ennen kilpailupäivää klo 18 mennessä. Kilpailukutsun ilmoittautumisaika on kuitenkin sitova, vaikka se poikkeaisi em. ohjeesta.

Avoimien kilpailujen ja eri golfjärjestöjen (SGL, SGS, Finnish Tour, Mid Tour) kilpailujen tasoitusraja ilmoitetaan kilpailukutsussa. Avoimiin kilpailuihin, joiden osanottajamäärä on rajoitettu, pelaajat otetaan kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla joko ilmoittautumis- tai tasoitusjärjestyksessä.

Osallistumisoikeus avoimiin kilpailuihin on Suomen Golfliiton tai jonkin toisen kansallisen golfliiton jäsenillä, joilla on voimassa oleva jäsen- ja tasoituskortti. Seuran lyöntipelin mestaruuskilpailuihin voivat osallistua vain LGV:tä kotiseuranaan pitävät jäsenet.

Jälki-ilmoittautuminen

Kilpailuihin voidaan toimiston harkinnan mukaan ottaa jälki-ilmoittautuneita, mikäli lähtölistassa on tilaa. Jälki-ilmoittautumista ei tule käyttää toistuvasti.

Osanoton peruuttaminen

Mikäli kilpailija ei voi osallistua kilpailuun sairauden tai vastaavan muun hyväksyttävän syyn vuoksi ja hän ilmoittaa tästä mahdollisimman pian syyn ilmettyä caddiemasterille, hänelle voidaan myöntää vapautus kilpailumaksusta. Esimerkiksi huono sää ei ole hyväksyttävä syy.

Tasoitus

Pelaaja on vastuussa siitä, että hänen tasoituksensa vastaa hänen pelitaitojaan. Kilpailuissa korkein käytettävä tasoitus (Handicap Index) on 36,0 ellei kilpailukutsussa toisin ilmoiteta.

Tasatulosten ratkaiseminen

Tasatulokset tasoituksettomissa kilpailuissa (ml. tasoituksellisten kilpailuiden paras scr) ratkaistaan matemaattisella menetelmällä (18 reiän kilpailussa: viimeiset 9 reikää, viimeiset 6 reikää, viimeiset 3 reikää, viimeinen reikä, arpa).

Tasatulokset tasoituksellisissa kilpailuissa ratkaistaan siten, että alempi tasoitus (Handicap Index) voittaa. Jos pelaajien tasoitukset ovat yhtä suuret, käytetään matemaattista menetelmää ja sen jälkeen arpaa.

Lyöntipelin mestaruuskilpailuissa ykkös-, kakkos- ja kolmossijat ratkaistaan tasatuloksissa kilpailutoimikunnan määrittämillä jatkorei’illä. Muut sijat ratkaistaan tasatilanteessa matemaattisella menetelmällä.

Seniorimiehet ja junioripojat

Vuoden 2023 aikana vähintään 70 vuotta täyttävät miehet ja enintään 12 vuotta täyttävät pojat voivat halutessaan pelata seuran järjestämissä henkilökohtaisissa kilpailuissa punaiselta tiiltä. Pelaajan tulee ilmoittaa ennen kilpailua toimistoon, mikäli hän haluaa käyttää kyseistä mahdollisuutta.

Ammattilaiset

Ammattilaiset saavat osallistua seuran järjestämin kilpailuihin, mutta voivat vastaanottaa palkintoja vain tasoituksettomassa sarjassa ja tasoituksellisissa kilpailuissa vain parhaan lyöntituloksen palkinnon (paras scratch).

Joukkuekilpailuissa voidaan joukkueen jäsenet palkita vain tasoituksettomassa sarjassa tai parhaan scratchin palkinnolla, mikäli joukkueessa pelaa yksi tai useampi ammattilainen.

Moottoroidun ajoneuvon käyttö kilpailuissa

Henkilön kuljettamiseen tarkoitetun moottoroidun ajoneuvon (esim. golfauto) käyttö kilpailuissa on sallittua lääkärintodistuksella, ellei muuta ole määrätty.

Seuran lyöntipelin mestaruuskilpailujen avoimessa sarjassa, naisten sarjassa ja juniorisarjassa henkilön kuljettamiseen tarkoitetun moottoroidun ajoneuvon käyttö on sallittua vain Suomen Golfliiton myöntämällä moottoroidun ajoneuvon käyttöluvalla.

Mestaruuskilpailujen seniorisarjoissa henkilön kuljettamiseen tarkoitetun moottoroidun ajoneuvon käyttö on siis sallittua lääkärintodistuksella.

Seuran mestaruuskilpailut

Seuran lyöntipelin mestaruuskilpailut järjestetään 18.-20.8.2023 useassa eri sarjassa. Kilpailutoimikunta voi määritellä minimimäärän kilpailijoita, joilla sarja järjestetään sekä enimmäismäärän kilpailijoita, joita sarjaan otetaan.

Avoimen sarjan tasoitusraja on 15,0 ja siihen otetaan maksimissaan 60 pelaajaa tasoitusjärjestyksessä. Avoimessa sarjassa pelataan kolme kierrosta ja ensimmäinen kierros pelataan perjantaina iltapäivällä. Muut sarjat aloittavat lauantaina.


Lakeside Golf Vammala ry
Kilpailu-, Sääntö- ja Tasoitustoimikunta
23.4.2023