Lähtöajat Kilpailukalenteri Aloita Golf

Tiedote edustuspelaajien kulukorvauksista kaudella 2024

Kilpailutoimikunta sai keväällä 35 hakemusta edustuspelaajiksi, joille voidaan maksaa korvauksia kauden kansallisten kilpailuiden kilpailumaksuista. Huhtikuun kokouksessa toimikunta määritteli korvausperusteet, jotka ovat nähtävillä myöhemmin tässä tiedotteessa. Lisäksi toimikunta päätti hyväksyä kaikki määräaikaan 2.4.2024 mennessä jätetyt edustuspelaajahakemukset. Korvausten piirissä olevien edustuspelaajien määrä nousee selvästi edelliseen kauteen nähden.

Toimikunnan jäsenille on tullut joitakin kyselyjä siitä, keitä on valittu edustuspelaajiksi, joilla on mahdollisuus hakea tukea kilpailumaksuihin. Nimilistaa edustuspelaajista ei julkaista, koska Suomen tietosuojalaki ja Euroopan tietosuoja-asetus (GDPR) rajoittavat henkilötietojen julkaisua, mikäli lupaa julkaisuun ei ole henkilöiltä erikseen kysytty.

Kilpailuihin osallistuvien tiedot (nimi, kotiseura, tasoitus) tulevat kuitenkin näkyville kiertueiden kilpailukalentereihin, kun pelaaja ilmoittautuu kilpailuun. Tulemme nostamaan edustuspelaamista esille myös omassa viestinnässämme koko kauden ajan.

Toimikunta pyytää myös huomioimaan, että seuraa edustavat kauden aikana kaikki eritasoisilla kiertueilla ja yksilökilpailuissa pelaavat LGV:n jäsenet, ovat he sitten ennen kauden alkua hakeneet tukea saaviksi edustuspelaajiksi tai eivät.


Yhteenveto kilpailutoimikunnan päätöksistä edustuspelaajien kulukorvauksiksi kaudelle 2024

Jokainen edustuspelaajaksi hakenut pelaaja on valinnut yhden kiertueen, jolta hän voi korvauksia hakea. Yhdeltä kiertueelta korvataan korkeintaan neljän pelaajan kilpailumaksuja yhtä kilpailua kohden. Senioreiden ikäkausisarjoissa korvauksia maksetaan scr-kilpailun sijoitusten mukaisesti.

Yhteenveto päätetyistä korvauksista:

Finnish Tour

- pelaaja selvittää cutin: korvataan 100 % kilpailumaksusta

- pelaaja ei pääse cutista läpi: korvataan 50 % kilpailumaksusta

Finnish Tourin karsinta

- korvataan 50 % kilpailumaksusta


Muut kiertueet (FST M50, FST N50, FST N65, M60 Tour, M65 Tour, M70 Tour, M75 Tour, Mid Tour 25 ja Mid Tour 40)

- sijoitus top 20 % pelaajamäärästä: korvataan 100 % kilpailumaksusta

- sijoitus top 40 % pelaajamäärästä: korvataan 75 % kilpailumaksusta

- muut sijoitukset: korvataan 50 % kilpailumaksusta

- mahdolliset karsintakilpailut näillä kiertueilla eivät kuulu korvauksen piiriin

Esimerkki korvauksesta, kun kilpailussa on 114 pelaajaa

      - sijoitus 1-23: korvaus 100 %

      - sijoitus 24-46: korvaus 75 %

      - sijoitus 47-114: korvaus 50 %


SM-kilpailut

- joukkueen kilpailumaksusta korvataan 100 %

- henkilökohtaisissa lyöntipelikilpailuissa korvaukset yllä olevan ohjeistuksen mukaan

- reikäpelikilpailujen osalta kilpailutoimikunta tekee päätöksen kilpailukohtaisesti pelaajan ilmoitettua kiinnostuksensa osallistua ko. kilpailuun.


Yleistä edustuspelaamisen kilpailukulujen korvaamisesta

Keskeyttäminen kilpailussa

Jos pelaaja keskeyttää kilpailun, korvausta ei makseta ilman lääkärintodistusta.


Sääntö- tai etikettivirheet

Vakavaan sääntö- tai etikettivirheeseen syyllistyneen pelaajan kisamaksua ei korvata. Kilpailutoimikunta myös jatkokäsittelee asian.


Kuitit ja maksuaikataulu

Kuitit kilpailumaksuista on toimitettava viimeistään kilpailua seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä Lakesiden toimistolle. Korvaukset maksetaan kuukausittain, viimeistään kuun 15. päivään mennessä.


Edustuspelaajien talkootoiminta

Edustuspelaajilta odotetaan osallistumista seuran talkootoimintaan vähintään kahdesti kauden aikana (risutalkoot, forecaddiena toimiminen tai muut talkootehtävät).


Lisäkorvaukset

Kilpailutoimikunta päättää mahdollisista lisäkorvauksista/palkitsemisista kauden päätteeksi. Näiden perusteena ovat pelaajien kilpailumenestys kauden aikana ja kulukorvauksiin jäljellä olevat varat.


Menestyksekästä kilpailukautta 2024!