Lähtöajat Kilpailukalenteri Aloita Golf

Muutokset paikallissääntöihin kaudeksi 2023Paikallissääntömme kaudelle 2023 tulevat näyttämään hieman erilaisilta aikaisempiin vuosiin verrattuna. Suurta huolenaihetta ei kuitenkaan ole, koska käytännössä säännöt eivät kuitenkaan muutu ollenkaan.

Muutosten tavoitteena oli vähentää paikallissääntöjen sisältämää tietomäärää ja tehdä niistä vähemmän pelottavan oloisia niin omalle jäsenistölle, kuin vieraspelaajillekin.

Haittana muutoksessa tosin on pelaajille asetettu vaatimus sääntöjen ymmärtämisen suhteen, sekä oma aktiivisuus esimerkiksi mallipaikallissääntöihin tutustumisessa. Caddiemasterin tiskiltä mukaan napattava paperi kun ei tule kertomaan enää täysiä toimintaohjeita kyseisiin tilanteisiin. Toivottavasti nämä lyhyemmät säännöt koetaan kuitenkin lähestyttävimpinä.

Mallipaikallissäännöt, joihin paikallissäännöissä viitataan tulevat olemaan saatavilla Lakesiden toimistolla ja netissä oleviin sääntöihin tullaan lisäämään linkit suomenkielisiin mallipaikallissääntöihin kunhan ne tulevat nettiin saataville.

Alla on kaudelta 2022 poistuvat paikallissäännöt ja selitykset, miksi ne poistetaan. Muiden paikallissääntöjen tekstimäärää on yksinkertaisesti lyhennetty, mutta kuten jo todettua, kyseiset säännöt eivät ole muuttuneet ollenkaan.


1. MITTAMERKIT KENTÄLLÄ

​​​​​​​Etäisyyttä osoittavat 100, 150 ja 200 metrin mittapaalut ovat liikuteltavia haittoja, vapautuminen Säännön 15.2 mukaisesti.
Tieto mittamerkkien merkityksistä tullaan tulevaisuudessa kertomaan muualla. Osalla kentistä mittamerkit osoittavat etäisyyttä viheriön eteen ja toisilla kentillä, kuten meillä, mitat ovat viheriön keskelle.
Selvennös siitä että mittamerkit ovat liikuteltavia haittoja on golfin sääntöjen puitteissa tarpeeton. Haitan määritelmästä:
Haitta
Kaikki valmistetut esineet paitsi olennaiset osat ja ulkorajojen merkit…:

  • Paalut, muurit, kaiteet ja aidat (mutta eivät silloin, jos ne ovat ulkorajan merkkejä, jotka määrittelevät tai osoittavat kentän rajan),...”

Liikuteltava haitta
Haitta, jota voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistelua ja rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää.”
Paalut ovat valmistettuja esineitä ja niitä voidaan liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistelua niitä tai kenttää rikkomatta. Aivan kuten esimerkiksi estealueidenkin merkkipaalut, mistä ei paikallissäännöissä ole ollut mitään mainintaa.
Näistä siis vapaudutaan siirtämällä paalu pois tieltä ja paalun voi siirtää aina, silloinkin kun se ei suoranaisesti haittaa aiottua lyöntiä. Toki paalu tulisi muistaa asettaa takaisin.

2. EPÄNORMAALIT KENTTÄOLOSUHTEET (SISÄLTÄEN KIINTEÄT HAITAT):

a. Asfaltilla, soralla, tai muulla kiviaineksella päällystetyt polut ja tiet
d. Yleisellä pelialueella olevat, sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat
e. Etäisyyttä osoittavien 100, 150 ja 200 metrin mittapaalujen maansisäiset tukirakenteet
f. SiirtonurmialueetKuten mittamerkitkin, ovat kentän päällystetyt alueet, kuten kivimurskeella päällystetyt tiet ja salaojat, sekä mittapaalujen kiinteät tukirakenteet haittoja. Näidenkin maininta erikseen paikallissäännöissä on siis sääntöjen näkökulmasta tarpeetonta. Tähän asti olemme kuitenkin katsoneet, että pelaajien on paikallissääntöjen avulla ollut helpompi varmistua siitä, että ne todellakin ovat haittoja.
Nämä haitat täyttävät kiinteän haitan määritelmän:
Kiinteä haitta
Haitta, jota:

  • Ei voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistusta tai rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää, ja joka
  • Ei muuten täytä liikuteltavan haitan määritelmää.”

Näistä vapaudutaan etsimällä lähin täydellisen vapautuksen antava paikka yleisellä pelialueella ja pudottamalla pallo enintään mailanmitan päähän tuosta paikasta (ei lähemmäksi reikää), siten että pallo jää paikkaan, missä haitta ei vaikuta aiottuun lyöntiin (mailan aiottu heilahdusalue (swingi), aiottu lyöntiasento, sekä pallon makuu). Kiinteistä haitoista ei saa vapautusta, mikäli se on vain pelilinjalla tai haittaa muuten henkisesti. Yksittäiset kivenmurikat yms. ovat toki myös irrallisia luonnonhaittoja, mitkä voi siirtää pois tieltä kunhan pallo ei liiku samalla.
Mikäli siirtonurmialuetta puolestaan katsotaan tarpeelliseksi suojeltavan, voidaan se hoitaa paaluilla, eikä sitä tarvitse erikseen mainita paikallissäännöissä.

5. RIKKOUTUNEEN TAI MERKITTÄVÄSTI VAHINGOITTUNEEN MAILAN KORVAAMINEN

Rikkoutuneen tai merkittävästi vahingoittuneen mailan korvaaminen: Mallipaikallissääntö G-9 on voimassa.

Tämä paikallissääntö siirrettiin pysyvästi osaksi Sääntöä 4.1a(2) täksi vuodeksi. Jatkossakin voi siis soittaa Balataan kesken kierroksen ja pyytää tuomaan uuden mailan kunhan pelaaja itse (tai pelaajan caddie) ei rikkonut mailaa väkivaltaisesti.